تاریخچه

مؤسسه در سال 1391 با نام “مدیریت همیاری آتیه امید” به شماره ثبت 29713 و شناسه ملی 10320808414 ثبت گردیده است. تمامی حقوق، منافع و دارایی­های مؤسسه متعلق به کارکنان بانک مسکن بوده و مؤسسه به عنوان متولی اصلی صندوق پس‌انداز رفاه، تأمین آتیه، غرامت فوت و حادثه و تأمین خسارت تسهیلات کارمندی می‌باشد.

 

 

برتری مؤسسه

1
  • با سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌های رفاهی کارکنان بانک مسکن توسط شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن، پوشش بسیار مناسبی برای ایفای تعهدات موسسه در جهت تقویت توان مالی و معیشتی کارکنان بانک مسکن در دوران بازنشستگی فراهم گردیده است.
2
  • استفاده از مکانیزم صندوق‌های سرمایه‌گذاری  در صندوق پس‌انداز رفاه  منجر به توزیع کاملا منصفانه منافع  بین اعضا می‌گردد.
3
  • به دلیل وجود سیستم‌ها و روش‌های مناسب برنامه‌ریزی آتی و نیز استفاده از محاسبات بیم سنجی(اکچوئری) وضعیت منابع و مصارف بلند مدت صندوق‌های تامین آتیه، غرامت فوت و حادثه و تامین خسارت تسهیلات کارمندی کاملا متعادل بوده به نحوی که ازتوانایی موسسه در ایفای تعهدات آتی  به اعضا،  اطمینان معقولی وجود دارد.

حاکمیت و ساختار مالکیتی

با وجود اینکه تاسیس شرکت سرمایه­‌گذاری تامین آتیه مسکن در سال 1389، نقطه عطفی درنحوه بکارگیری اقتصادی منابع صندوق‌های رفاهی کارکنان بانک مسکن بود و منجر به جایگزینی سرمایه‌گذاری منابع به جای سپرده‌گذاری منابع گردید ونتیجه آن کسب بازدهی قابل توجه برای اعضا بود؛ لیکن تعریف وضعیت ارتباطی اعضا با هر یک از صندوق‌های رفاهی اقدامی بسار ضروری بود که بستر سازمانی این موضوع با تاسیس موسسه مدیریت همیاری آتیه امید در سال 1391، فراهم گردید.

در حال حاضر همه سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن متعلق به موسسه می باشد.

  • قابل اعتماد
  • کارآمد
  • دوراندیش
  • حرفه‌ای

شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین آتیه مسکن
شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن در مردادماه سال 1389 به صورت شرکت سهامی خاص تحت شماره 382094 و شناسه ملی 10320307426 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و طی مجوز شماره 121/259656 مورخ 18 اسفندماه 1392 سازمان بورس و اوراق بهادار در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان قرار گرفته است.
اطلاعات بیشتر ...

 صندوق‌های رفاهی

صندوق‌های رفاهی
1- صندوق پس‌انداز رفاه
2- صندوق تأمین آتیه
3- صندوق غرامت فوت و حادثه
4- صندوق خسارت تسهیلات کارمندی
اطلاعات بیشتر ...

پروتکل ارتباطی

پروتکل ارتباطی
اهم موارد پروتکل ارتباطی فی مابین موسسه مدیریت همیاری آتیه امید و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن که به امضا طرفین رسیده، عبارتند از :
اطلاعات بیشتر ...

صورت‌های مالی حسابرسی شده

اطلاعات بیشتر

ارکان موسسه

اطلاعات بیشتر

گزیده‌ای از مقررات

اطلاعات بیشتر

بهترین نتیجه دست یافتنی است!

ما حرفه ای هستیم

متخصصین ما آماده مشاوره به شما هستند.

مشاوره

گامهای آگاهانه با کمک مشاورین حرفه‌ای.