درباره ما

تاریخچه

تاریخچه

 

مؤسسه در سال 1391 با نام “مدیریت همیاری آتیه امید” به شماره ثبت 29713 و شناسه ملی 10320808414 ثبت گردیده است. تمامی حقوق، منافع و دارایی­های مؤسسه متعلق به کارکنان بانک مسکن بوده و مؤسسه به عنوان متولی اصلی صندوق پس‌انداز رفاه، تأمین آتیه، غرامت فوت و حادثه و تأمین خسارت تسهیلات کارمندی می‌باشد.

اهداف

اهداف

  • تولید و افزایش سرمایه و ثروت جهت تقویت توان مالی و معیشتی کارکنان بانک مسکن در دوران بازنشستگی
  • تشویق و ترغیب کارکنان شاغل و بازنشسته بانک مسکن به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی

تمامی حقوق، منافع و دارایی­های مؤسسه متعلق به کارکنان بانک مسکن بوده و مؤسسه به عنوان متولی اصلی صندوق پس‌انداز رفاه، تأمین آتیه، غرامت فوت و حادثه و تأمین خسارت تسهیلات کارمندی می‌باشد.

معرفی صندوق‌ها

معرفی صندوق‌ها

 

نظرات اعضا

نظرات اعضا

“در تیرماه سال 1399 بازنشسته شده‌ام و در چند ماه پس از بازنشستگی مبلغ 2 و نیم میلیارد ریال بابت مازاد سود صندوق پس‌انداز رفاه کارکنان دریافت کردم. تلاش بانک و کارکنان موسسه ستودنی می‌باشد.  ”

 

– بهمن ایزد‌پناهی

“حدوداً دو ماه بعد از بازنشستگی ( تیرماه 1399) مبلغی بیش از سه میلیارد ریال به حسابم واریز شدو واریز این مبلغ به حسابم در زمانی که اصلاً انتظارش را نداشتم، گشایش بسیار خوبی بود. ”

 

– سعید طیبی

وی گفت: “در مرداد سال 1398 بازنشسته شده است و حدود یک ماه بعد از بازنشستگی مبلغی در حدود سه میلیارد ریال به عنوان سود صندوق پس‌انداز رفاه کارکنان دریافت کرده است. ”

 

– سمیر ویسی