گزیده‌ی از مقررات صندوق‌ها

بر مبنای ماهیت صندوق‌های رفاهی کارکنان بانک مسکن و نیز قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب هیئت‌مدیره بانک:

 

  • پرداخت‌های میان‌دوره‌ای به اعضا مجاز نمی‌باشد.
  • سود موسسه، سرمایه‌گذاری مجدد شده و صرف ایفای تعهدات صندوق‌ها به اعضا می‌شود.
  • موسسه خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV) محور می‌باشد.