اخبار

جلسه مشترک اعضای شاغل و بازنشسته صندوق‌های رفاهی بانک مسکن با مدیران بانک مسکن و موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

در روز سه شنبه مورخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۲ جلسه‌ای پیرامون تبیین عملکرد موسسه مدیریت همیاری آتیه امید و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن و همچنین بیان دیدگاه‌های شاغلین و بازنشستگان صندوق‌های رفاهی بانک مسکن، با حضور 25 نفر از نمایندگان و مسئولین بانک برگزار گردید.

ادامه خبر

جلسه مشترک اعضای کانون بازنشستگان بانک مسکن با مدیران  موسسه مدیریت همیاری اتیه امید

پیرو برگزاری جلسه هیئت امنای موسسه و تصویب طرح نحوه پرداخت کمک معیشت بازنشستگان از محل صندوق تامین آتیه و پرداخت غرامت فوت از محل صندوق غرامت فوت و حادثه، جلسه مشترک اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان بانک مسکن و مدیران موسسه مدیریت همیاری آتیه امید در روز دوشنبه مورخ 1402/02/18 برگزار و مدیران موسسه گزارشی از عملکرد موسسه و تصویب طرح تغییر نحوه پرداخت کمک معیشت و غرامت فوت را ارائه نمودند.

ادامه خبر

افزایش چشم گیر کمک معیشت صندوق تأمین آتیه و غرامت فوت صندوق غرامت فوت و حادثه پرداختی موسسه

با توجه به برگزاری جلسه هیئت امنا در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1402 و با عنایت به اینکه “موسسه مدیریت همیاری آتیه امید” با سرمایه‌گذاری منابع چهار صندوق رفاهی کارکنان بانک مسکن در

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین آتیه مسکن” که سهام آن متعلق به موسسه است، پوشش بسیار مناسبی برای ایفای تعهدات خود در زمینه تولید و افزایش سرمایه و ثروت جهت تقویت توان مالی و معیشتی کارکنان بانک در دوران بازنشستگی فراهم کرده است. لازم به ذکر است بانک مسکن به‌منظور ایجاد اطمینان و امنیت خاطر کارکنان سودآوری موسسه به میزان سود سپرده بانکی را تضمین کرده است.

ادامه خبر

تصویب صورت­های مالی وعملکرد سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1401 موسسه توسط هیئت امنا

جلسه هیئت امنای موسسه در تاریخ  24 اسفند ماه 1401، به منظور بررسی و تصویب عملکرد و صورت‌های مالی موسسه برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1401، با حضور آقایان:

  • دکتر علی عسکری
  • جعفر آقاملائی
  • دکتر سید محسن فاضلیان
  • دکتر صابر عسکرپور
  • دکتر علی کمالی

اعضای هیئت امنای موسسه (هیئت مدیره بانک مسکن) و با ریاست آقای دکتر عسکری رئیس هیئت امنا و سرپرست بانک مسکن تشکیل شد. در ابتدای جلسه، گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1401 موسسه ارائه گردید

ادامه خبر